Bergen kommune leier denne eiendommen på 15 mål. Eiendommen blir brukt som ungdomsskole og er en av de første prosjektene innen Offentlig Privat samarbeid (OPS) og sto ferdig skolestart 1997. Areal: 3.500 kvm.