Bygget ble ferdigstilt i 2001 og er i sin helhet leid ut til Baluba Norge AS som driver et aktivitetssenter for barn. Areal: 1.200 kvm.