Bygget ble reist 1996, påbygget 2001 og totalrenoveres i 2017 for ny leietaker, Motorforum AS. Eiendommen er et kombinasjonsbygg for butikk, kontorer og verksted. Areal: 5.000 kvm.