Bygget er i sin helhet utleid til Lemminkainen AS. Eiendommen er et kombinasjonsbygg med kontorer og verksted. Areal: 2.000 kvm.