Både vi som eier av byggene, og kommunen som leietaker, har gode erfaringer med ordningen. Løsningen har gitt brukerne av skolene – både lærere og elever, og kommunen som leietaker, forutsigbarhet. Gjennomført på riktig måte, er OPS en økonomisk fornuftig løsning for alle parter.

Interessert å høre mer om OPS-skolene, ta en prat med Ove A. Sognnes på 930 56 000

Se våre OPS-skoler i Bergen og omegn