Bygget ble ferdigstilt desember 2010 og er i sin helhet utleid til Norgesgruppen og SPAR. Eiendommen ligger i krysset ved innkjørselen til Mongstadbasen.Areal: 1.300 kvm.