top of page
fasade_jonsvollspv3_ArticleHeaderImage.jpg

OM SOGNNES

Solid, lokal forankret eiendomsutvikler.

Kvalitet og nærhet til Bergen og bergensmarkedet kjennetegner Sognnes-familiens bedrifter. Vår kjernekompetanse ligger i lang erfaring, innovasjon, og utradisjonelle kvalitetsløsninger. 

SOGNNES Gruppen eier og drifter cirka 55.000 kvadratmeter eiendom i Bergen. Selskapet leier ut til næring, butikk, kontor, verksteder og undervisningslokaler.

Det startet med stålplater i 1971.

Ove K. Sognnes startet i 1971 Korru Bygg, som den gang produserte og monterte korrugerte stålplater i Fagerdalen på Eidsvågneset. Med en etter hvert økende oppdragsmengde utvidet selskapet aktiviteten til også gjelde næringseiendom.

Selskapet OVSO Eiendom ble opprettet i 1984, og leide ut lokaler til næring, industri og skoler. I 1987 flyttet tynnplateavdelingen til Litleåsveien i Åsane.  

I 2004 endre Korru Bygg og OVSO Eiendom navn til henholdsvis SOGNNES Bygg og SOGNNES Eiendom. Begge selskapene ligger i dag under holdingsselskapet SOGNNES Holding. 

SOGNNES Bygg AS innstilte driften i 2022, og familien driver nå kun med næringseiendomsutvikling, samt drift og utleie av egne eiendommer. 

post@sognnes.no

55 53 54 60

Litleåsvegen 49

5132 Nyborg

bottom of page