top of page
fasade_jonsvollspv3_ArticleHeaderImage.jpg

OM SOGNNES

Solid, lokalforankret totalentreprenør

og eiendomsutvikler.

Kvalitet og nærhet til Bergen og bergensmarkedet kjennetegner Sognnes-familiens bedrifter. Vår kjernekompetanse ligger i lang erfaring, innovasjon, og utradisjonelle kvalitetsløsninger. SOGNNES leverer solide produkter som tåler morgendagens lys og tidens vann.

SOGNNES Gruppen består av to hovedselskaper:

SOGNNES Bygg er en innovativ totalentreprenør i Bergen med god og personlig samarbeidsform, bærekraftig organisasjon og erfaring i massevis. Selskapet leverer totalentreprise innen byggeprosjekter, fasadeløsninger og stålkonstruksjoner til bygg. 

SOGNNES Eiendom eier og drifter cirka 50.000 kvadratmeter eiendom i Bergen. Selskapet leier ut til næring, butikk, kontor, verksteder og undervisningslokaler.

Det startet med stålplater i 1971.

Ove K. Sognnes startet i 1971 Korru Bygg, som den gang produserte og monterte korrugerte stålplater i Fagerdalen på Eidsvågneset. Med en etter hvert økende oppdragsmengde utvidet selskapet aktiviteten til også gjelde næringseiendom.

Selskapet OVSO Eiendom ble opprettet i 1984, og leide ut lokaler til næring, industri og skoler. I 1987 flyttet tynnplateavdelingen til Litleåsveien i Åsane, som er der SOGNNES har sitt hovedkontor i dag.

I 2004 endre Korru Bygg og OSVO Eiendom navn til henholdsvis SOGNNES Bygg og SOGNNES Eiendom. Begge selskapene ligger i dag under holdingsselskapet SOGNNES Holding. 

post@sognnes.no

55 53 54 60

Litleåsvegen 49

5132 Nyborg

bottom of page